Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące systemów klimatyzacji samochodowej

najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi auto-klima, forum, pomoc

 1. Jak często należy serwisować układ klimatyzacji?
 2. Czy zalecane jest regularne dezynfekowanie i odgrzybianie klimatyzacji?
 3. W jaki sposób wilgoć przedostaje się do układu klimatyzacji?
 4. Dlaczego wymieniając kompresor należy wymienić osuszacz?
 5. Dlaczego po załączeniu klimatyzacji pojawia się nieprzyjemny zapach?
 6. Jak zapobiec parowaniu szyb w samochodzie?
 7. Czy używać klimatyzacji zimą?
 8. Czy korzystanie z klimatyzacji wpływa na większe zużycie paliwa?
 9. Czy przed montażem muszę zalewać kompresor olejem?

1. Jak często należy serwisować układ klimatyzacji?

Z tak postawionym pytaniem klienci zwracają się do nas bardzo często. Należałoby zastanowić się czy pytanie nie powinno brzmieć „czy serwisować układ klimatyzacji w sytuacji kiedy wszystko funkcjonuje prawidłowo?”. Opinie w tej kwestii są podzielone – producenci samochodów odradzają jakiekolwiek ingerencje w układ jeśli nie zachodzi taka potrzeba, innego zdania są serwisanci i warsztatowcy, którzy zalecają serwisowanie układu przynajmniej raz na dwa lata. Pojęcie serwisowania układu jest jednak różnie rozumiane i dla wielu specjalistów od klimy zawiera w sobie odmienny zakres czynności. Do podstawowych procedur kontrolnych na pewno należy zaliczyć sprawdzenie poziomu ciśnienia na niskiej i wysokiej stronie układu, oraz kontrolę temperatury strumienia wydmuchu na wywietrznikach. Taki zakres kontroli układu klimatyzacji jest w zupełności wystarczający przy corocznym przeglądzie auta Jeżeli skontrolowane parametry układu odbiegają od właściwych dla danego samochodu trzeba niezwłocznie podjąć dalsze działania serwisowe. Nie zapominajmy, że co najmniej raz w roku należy także wymienić kabinowy filtr przeciwpyłkowy. Osobiście uważam, że najważniejsze jest dokładne obserwowanie tego jak działa nasza klimatyzacja. Jeżeli odczujemy jakikolwiek spadek wydajności chłodzenia powinniśmy udać się do warsztatu niezwłocznie, ponieważ w większości przypadków oznacza to ubytek czynnika chłodniczego z układu. Niedobór czynnika, który stanowi także środek transportu dla oleju powoduje, że pogarsza się smarowanie sprężarki, która w konsekwencji może ulec zatarciu. Diagnozując system klimatyzacji i usuwając nieszczelności należy pamiętać o konieczności wymiany osuszacza odpowiedzialnego za pochłanianie wilgoci. Szybka reakcja na pierwszy niepokojący objaw w pracy auto-klimatyzacji pozwoli uniknąć poważniejszych usterek i wysokich kosztów związanych z ich naprawą.

Do początku strony ->

2. Czy zalecane jest regularne dezynfekowanie i odgrzybianie klimatyzacji?

Zdecydowanie tak! Źródłem powstawania szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów i grzybów jest brud gromadzący się na powierzchni parownika. Zaciemnione i wilgotne ożebrowanie na parowniku stanowi idealne warunki dla rozwoju bakterii, które wraz z chłodnym powietrzem przedostają się do kabiny pojazdu. Mogą one wywoływać u kierowcy i pasażerów reakcje alergiczne (katar, kaszel, łzawienie oczu), a także odpowiedzialne są za wydobywający się z wywietrzników nieprzyjemny zapach. Wielu użytkowników klimatyzacji z uwagi na trudną dostępność parownika, zapomina o konieczności jego dezynfekowania. Dostępne na ryku środki chemiczne (aktywne piany, spraye, itp.) pozwalają na pozbycie się szkodliwych mikroorganizmów, a sam proces dezynfekcji wykonany według zaleceń producenta nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla zdrowia. Pamiętajmy aby odgrzybiać klimatyzację przynajmniej raz w roku.

Do początku strony ->

3. W jaki sposób wilgoć przedostaje się do układu klimatyzacji?

Sprawny i dobrze uszczelniony układ klimatyzacji zapewnia mieszance czynnika chłodniczego z olejem skuteczną izolacje przed wilgocią. Para wodna przedostaje się do układu najczęściej w wyniku niewłaściwie przeprowadzonych czynności serwisowych. Powodem może być powietrze wtłoczone do układu poprzez węże serwisowe podczas uzupełniania ubytków chłodziwa, napełniania układu, bądź też nasycony wilgocią olej, który cechuje się wysoką higroskopijnością. Niewłaściwie magazynowany olej (np. w opakowaniach o dużej pojemności) narażony na częsty kontakt z powietrzem – chłonie wilgoć i stopniowo traci właściwości smarujące co może stanowić zagrożenie dla innych elementów układu, w szczególności dla kompresora. Zdarza się także, że przyczyną zawilgocenia układu jest sam czynnik chłodniczy – czystość czynnika uzależniona jest od źródła jego pochodzenia oraz od tego czy serwisant używa czynnika z odzysku. Gaz R134a odciągnięty z układu – przed ponownym napełnieniem, powinien zostać oczyszczony przez filtr umieszczony w urządzeniu przeznaczonym do napełniania klimatyzacji. Przy prowadzeniu prac naprawczych i rozszczelnieniu, otwarciu układu klimatyzacji standardem jest także wymiana osuszacza, którego zadaniem jest pochłanianie nadmiaru wilgoci z systemu auto-klimatyzacji. Przeciętny koszt nowego osuszacza to kwota 60-80 zł.

Do początku strony ->

4. Dlaczego wymieniając kompresor należy wymienić osuszacz?

Osuszacz w układzie klimatyzacji odpowiedzialny jest za pochłanianie wilgoci, a także wyłapywanie drobnych zanieczyszczeń. Jest to element eksploatacyjny jednorazowego użytku i należy go wymienić obowiązkowo przy każdym rozszczelnieniu układu klimatyzacji, w szczególności podczas montażu nowej sprężarki. Pozostawiony nawet na krótki czas w kontakcie z powietrzem – osuszacz traci swoje właściwości, dlatego też na czas magazynowania, osuszacze są wypełniane azotem i hermetycznie zamykane. Producenci kompresorów umieszczają zapis o obowiązku wymiany osuszacza, jako jeden z podstawowych warunków zachowania gwarancji. Pozostawiając w układzie stary osuszacz, narażamy nowy kompresor na trwałe uszkodzenie w wyniku nasiąkniętego wilgocią oleju, który traci swoje właściwości i nie chroni już sprężarki w należyty sposób. Dodatkowo wysoki poziom wilgoci w układzie powoduje stopniowe powstawanie korozji i niszczenie innych elementów systemu klimatyzacji.

Do początku strony ->

5. Dlaczego po załączeniu klimatyzacji pojawia się nieprzyjemny zapach?

Powodem wyczuwalnego nieprzyjemnego zapachu po uruchomieniu klimatyzacji są drobnoustroje i grzyby gromadzące się na powierzchni parownika (patrz pytanie 2.), a także filtra przeciwpyłkowego. Szkodliwe dla zdrowia mikroorganizmy rozwijają się w cząsteczkach brudu na radiatorze parownika, a następnie wraz ze schłodzonym powietrzem są transportowane i osadzają się na filtrze kabinowym. Rozwój drobnoustrojów jest możliwy dzięki wodzie, która stopniowo osadza się na żeberkach parownika a następnie spływa do umieszczonej pod nim miski, skąd giętkim przewodem wydostaje się na zewnątrz pojazdu. Warto także kontrolować czy parownik we właściwy sposób odprowadza skropliny i czy podczas postoju samochodu, na ziemi gromadzi się niewielka ilość wody. Sytuacja przeciwna może wskazywać na problem z nieprawidłową pracą zaworu rozprężnego i szronieniem parownika. Wracając do filtra kabinowego, jeśli nie zadbamy o regularną jego wymianę to po pewnym czasie zacznie on wydzielać do wnętrza samochodu nieprzyjemny, stęchły zapach. Poza przykrym zapachem – należy także pamiętać, że drobnoustroje wpływają negatywnie na nasze samopoczucie i wywołują reakcje alergiczne. Aby wyeliminować problem należy wymieniać filtr kabinowy po przejechaniu 15 tys. kilometrów bądź minimum raz w roku. W warunkach miejskich, z uwagi na dużo większe stężenie zanieczyszczeń zaleca się wymianę filtra nawet co sześć miesięcy.

Do początku strony ->

6. Jak zapobiec parowaniu szyb w samochodzie?

Powodem zaparowanych szyb w porze jesienno – zimowych chłodów jest nic innego jak osadzająca się z powietrza wilgoć, którą sami wnosimy do kabiny samochodu na mokrej odzieży i butach. Nagromadzona na wycieraczkach pod nogami woda paruje i ogranicza naszą widoczność. Pomocna w rozwiązaniu tego problemu okazuje się klimatyzacja, za pomocą której w szybki i łatwy sposób osuszymy powietrze wewnątrz samochodu dzięki czemu szyby znów staną się przejrzyste.

Pozbycie się pary wodnej w kilku prostych krokach:

 • załączamy klimatyzacje
 • kierujemy strumień powietrza na frontową szybę
 • jeżeli istnieje taka możliwość załączamy opcję wewnętrznej cyrkulacji powietrza
 • ustawiamy dmuchawę i grzanie na maksimum

Postępowanie może jednak być różne, zależne od układu klimatyzacji, przykład – instrukcja obsługi Toyota Hilux 2005, TOYOTA MOTOR CORPORATION, str. 160;

Usuwanie zaparowania
Powierzchnia wewnętrzna szyby
Najlepszą skuteczność uzyskuje się przy następujących nastawach:

Prędkość dmuchawy – dowolna wartość oprócz „OFF”
Temperatura – W kierunku WYSOKIEJ (zakres czerwony) przy ogrzewaniu lub w kierunku NISKIEJ (zakres niebieski) przy chłodzeniu
Pobór powietrza – z zewnątrz (powietrze świeże)
Kierunek nawiewu – na szybę
Klimatyzacja – włączona

Do początku strony ->

7. Czy używać klimatyzacji zimą?

Najlepiej odpowiedzi poszukać w Instrukcji obsługi samochodu. Biorąc pod uwagę zmiany technologiczne i ilość opcji wyposażenia aut oraz różne rodzaje układów klimatyzacji to najsłuszniejsze postępowanie. Wiele dostępnych informacji podaje rozbieżne sugestie, załączać nie załączać? Biorąc pod uwagę czysto techniczne aspekty powiedział bym – nie załączać. Wielu może się z tym nie zgodzić. Ale dlaczego nie ? Jeden z argumentów na tak, został wymieniony w pytaniu nr 6 – klimatyzacja załączana w okresie jesienno – zimowym pozwala pozbyć się uciążliwego problemu zaparowanych szyb. Dlaczego nie ? załączenie klimatyzacji może doprowadzić do uszkodzeń kompresora związanych brakiem smarowaniem i własnościami olei, np. oleje POE z czynnikiem R134a. Ważne zastrzeżenie, zima to nie tylko dni mroźne, czy nie użyć klimatyzacji do odparowania szyb jeśli jest odwilż, wilgoć i +9C ? jasne że można. Musimy jednak pamiętać, że sprawny układ klimatyzacji nie załączy się gdy temperatura na zewnątrz pojazdu jest zbyt niska (niższa od temperatury załączenia czujnika umiejscowionego na parowniku). Bez względu na to czy korzystamy z klimatyzacji manualnej czy też automatycznej może być ona pomocna jedynie do pewnej granicy temperatury powietrza i jej załączenie uzależnione jest od zastosowanych zabezpieczeń i technologii. Chcesz mieć pewność, sprawdź w instrukcji auta.

Do początku strony ->

8. Czy korzystanie z klimatyzacji wpływa na większe zużycie paliwa?

Używanie klimatyzacji samochodowej ma wpływ na wzrost zużycia paliwa, ale tylko częściowy. Całe zjawisko uwarunkowane jest przez kilka czynników, takich jak: poziom temperatury na zewnątrz pojazdu, stan eksploatacyjny naszego samochodu, czy przyzwyczajenia użytkowe kierowcy. Dostrzeżoną przez kierowców prawidłowością powodującą większe zużycie paliwa jest pierwsza faza chłodzenia, kiedy to auto klima musi znacznie obniżyć temperaturę nagrzanego wnętrza samochodu, wymuszając na układzie klimatyzacji działanie z większą mocą. Obniżenie temperatury o 15 czy 20 C w ciągu kilku minut jest niestety zjawiskiem znacznie obciążającym silnik. Najprostszym sposobem rozwiązania tego problemu jest otwarcie szyb i przewietrzenie wnętrza pojazdu przed jazdą, a także załączenie wewnętrznego obiegu powietrza, tak aby klimatyzacja nie musiała ochładzać tak gorących mas powietrza. Naprzeciw wychodzą także coraz to nowsze rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne stosowane w samochodach z młodszych roczników. Coraz częstsze są systemy klimatyzacji z automatyczną regulacją temperatury i samosterującymi klapami wentylacji. Wszystko po to aby zużycie paliwa utrzymać na jak najniższym poziomie. Niewielu kierowców zdaje sobie także sprawę z tego, że zaniedbany i niekonserwowany układ klimatyzacji, w którym występuję nawet niewielki ubytek czynnika chłodniczego znacząco wpływa na zużycie paliwa. Kompresor musi wówczas pracować częściej i dłużej niż w warunkach standardowych, aby utrzymać pożądany poziom chłodzenia.

Do początku strony ->

9. Czy przed montażem muszę zalewać kompresor olejem?

Zdecydowana większość kompresorów klimatyzacji (zarówno wyposażonych w sprzęgło elektromagnetyczne jak i tych sterowanych zaworem), wymaga odrębnego podania oleju przez korek wlewowy. Należy tutaj rozgraniczyć dwie czynności serwisowe – oprócz dodania oleju wraz z czynnikiem do układu, obowiązkowo należy podać odpowiednią ilość oleju właściwego typu do skrzyni korbowej sprężarki. Istnieją także kompresory nie zalewane poprzez korek wlewowy, wówczas olej dozujemy portem ssania. Niedopilnowanie tej czynności powoduje błyskawiczne zatracie kompresora po odpaleniu klimatyzacji i niestety w większości przypadków także utratę gwarancji producenta. Wielu klientów zwraca się do nas z pytaniem – dlaczego dostarczona sprężarka nie została zalana przez nas właściwą ilością oleju. Odpowiedź jest prosta – oleje przeznaczone do kompresorów (najczęściej stosowane z czynnikiem R134a oleje typu PAG) cechuje wysoka higroskopijność, i zalanie sprężarki na tak długi czas przed montażem spowodowałoby utratę jego właściwości smarujących, stałby się bezużyteczny i nie zabezpieczał komory sprężarki w należyty sposób.

Do początku strony ->

Pytania dotyczące problemów z klimatyzacją samochodową możesz zadać naszemu ekspertowi za pośrednictwem strony
www.klimatyzacja-samochodowa.net
Zapraszamy!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Auto klimatyzacja samochodowa, Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące systemów klimatyzacji samochodowej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.