Wskazówki

Spis treści

 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I KONSERWACJI SYSTEMU AUTO-KLIMATYZACJI
Pokażemy tu jak wycisnąć najwięcej z twojego systemu klimatyzacji samochodowej.
Jak zachować go w dobrym stanie i jak postępować by uniknąć usterek.
By uzyskać jak najszybsze schłodzenie kabiny postępuj wg. następujących kroków:
1. Jeżeli to możliwe w gorące słoneczne dni pozostaw okna lekko uchylone. Temperatura w zamkniętym samochodzie może znacznie przekroczyć w takie dni 30st. C. Chłodzenie polega jak już wspominaliśmy na usunięciu ciepła z kabiny.
W tej sytuacji proces ten jest ułatwiony i efektywniejszy gdy przez otwarcie okien umożliwimy cyrkulację powietrza i wychłodzimy wstępnie samochód.
2. Gdy wsiadasz do zaparkowanego samochodu otwórz wpierw maksymalnie wszystkie okna a najlepiej całe drzwi co usunie szybko nagromadzone w kabinie ciepło.
3. Gdy włączasz na początku klimatyzację ustaw ją na wartość maksymalną.
Tak samo ustaw wentylatory. To pomoże najszybciej i najefektywniej usunąć gorące powietrze, wtłoczyć już ochłodzone i zapobiegać dostawaniu się do środka ciepłego powietrza z zewnątrz. Gdy już poczujesz się komfortowo to przestaw poziom chłodzenia na taki jaki ci odpowiada, to samo zrób z wentylatorami. Im wolniejsza prędkość wentylatorów tym bardziej chłodne powietrze z systemu.
4. Zaciemnienie szyb może pomóc obniżać temperaturę w aucie. Nie musi być ono bardzo ciemne czy kompletnie odbijać światło słoneczne (pamiętaj że zaciemnianie szyb może być nielegalne, sprawdź jak stanowią o tym przepisy).

Do spisu treści

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI
Klimatyzacja automatyczna działa inaczej niż klimatyzacja manualna
Upewnij się że dobrze zapoznałeś się z instrukcją obsługi by dobrze posługiwać się swoim systemem.
By system manualny chłodził tak szybko jak i automatyczny po prostu na początku ustaw na maksymalne chłodzenie a potem jak już kabina jest schłodzona ustaw na wartość jaka ci odpowiada.
W większości samochodów gdy uruchamia się opcję odmrażania szyb automatycznie uruchamia się też kompresor. To pomaga doprowadzać do szyb bardziej suche powietrze co ułatwia odmrażanie i zapobiega ich parowaniu. Są systemy które tak nie pracują a mają osobny przełącznik uruchamiający kompresor. Nie zapominaj o tym gdy odmrażasz szyby.
Typowym problemem z jakim zgłaszają się klienci to wydobywający się z systemu niemiły zapach. Określają że przypomina to zapach przepoconych skarpet lub zapach szatni na sali gimnastycznej. Staraj się o ile to możliwe używać swojego systemu w opcji z tzw. zewnętrznym poborem powietrza a nie obieg zamknięty. To pomoże pozbyć się tej „przypadłości” lub przynajmniej mocno złagodzić jej skutki.
Jeżeli twój samochód wyposażony w filtr kabinowy pamiętaj o tym by wymieniać go przynajmniej wg. zaleceń producenta jak nie częściej.
Generalnie producenci zalecają jego wymianę raz do roku lub co 24.000 km w zależności co wypada pierwsze. Niektórzy określają to bardziej precyzyjnie. Sprawdź co o tym mówi instrukcja serwisowa twojego auta. Zabrudzony filtr może ograniczać przepływ powietrza aż do jego całkowitego zablokowania.

Do spisu treści

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI POD MASKĄ. NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ
1. Sprawdź czy wszystkie elementy systemu autoklimatyzacji są na swoim miejscu, dobrze przymocowane i czy niczego nie brakuje.
2. Sprawdź czy są nakładki (osłony) na portach serwisowych systemu. Chronią one przed zabrudzeniem i uszczelniają porty.
3. Gdy uruchomisz silnik sprawdź czy załącza się też sprzęgło kompresora gdy system jest włączony. Gdy tak nie jest to wskazuje to najprawdopodobniej na zbyt małą ilość czynnika chłodzącego lub nawet jego brak. Może to też być problem elektryczny. Wsłuchaj się czy z kompresora nie wydobywają się jakieś nagłe trzaski, kliknięcia gdy jest załączany. Może to być wynikiem m.in. zbyt małego dozowania czynnika chłodzącego. Udaj się do serwisu na sprawdzenie systemu. (UWAGA: Niektóre systemy zapobiegają załączaniu się sprzęgła przy niskich temperaturach.)
4. Gdy pracuje silnik włącz kompresor i wsłuchaj się czy w jego pobliżu czy z niego nie wydobywają się jakieś odgłosy pukania, stukotania, skrzypienia itd. To może wskazywać na uszkodzenie kompresora lub jego sprzęgła. Może to też być wynikiem obluzowania mocowania jakiegoś elementu lub problemów z systemem chłodzenia.
5. Sprawdź wszystkie paski napędowe, czy nie są zużyte, pęknięte, przetarte, wyślizgane. Jeżeli tak wymień je. Także i te paski mogą się z biegiem czasu rozciągać i poluzowywać. Sprawdź więc czy nie wibrują podczas pracy silnika i systemu autoklimatyzacji. Jeżeli tak to trzeba naciągnąć pasek lub sprawdzić czy nie trzeba wymienić automatycznego napinacza. W czasie serwisu zawsze bardzo uważaj gdy zaglądasz pod maskę podczas pracy silnika, trzymaj się z dala od elementów ruchomych, wirujących i zakładaj okulary ochronne.
6. Sprawdź wszystkie wężyki w systemie czy nie są postrzępione, przecięte, przetarte, czy nie ma śladów wycieku. Wycieki pojawiają się w postaci osadu z oleju i brudu na łączeniach i mocowaniach systemu.
7. Sprawdź chłodnicę/skraplacz czy nie ma śladów wycieków, sprawdź też czystość i poziom płynu chłodzącego/czynnika chłodzącego. Twój system klimatyzacji powinien podlegać regularnym przeglądom serwisowym według zaleceń producenta. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi. Zapewni to możliwość pracy silnika w odpowiedniej temperaturze. Gdy silnik pracuje w zbyt wysokiej temperaturze wpływa to na wydajność systemu autoklimatyzacji i okres bezawaryjnej eksploatacji. Uwierzcie że silnik pracujący w zbyt niskiej temperaturze też zużywa się szybciej.
8. Upewnij się że chłodnica i skraplacz (element wyglądający jak cieńsza chłodnica i znajdujący się przed chłodnicą) są czyste. Zabrudzenia mogą zakłócać i hamować przepływ powietrza przez te elementy co redukuje wydajność systemu auto klimatyzacji. Gdy są zabrudzone możesz je spłukać np. wężem ogrodowym. Upewnij się też czy żeberka w skraplaczu są proste i nie spłaszczone. Gdy nie są inaczej uszkodzone to da się je jeszcze przywrócić do pierwotnego kształtu przy pomocy specjalnych narzędzi.

Do spisu treści

 

DWIE UWAGI KOŃCOWE
1. Upewnij się że wszystkie deflektory i spoilery w jakie wyposażony jest twój samochód są na swoim miejscu. Czy nie są przemieszczone czy uszkodzone przez np. uderzenie w krawężnik podczas parkowania. Zapewniają one właściwą drogę chłodnemu powietrzu do skraplacza i chłodnicy.
Niektóre samochody mogą ulec nawet przegrzaniu gdy te elementy są uszkodzone lub ich brak.
2. Zasłonki i osłony od insektów też mogą tamować właściwy przepływ powietrza. Sprawdź to zanim je zainstalujesz. Mimo że np. nie prowadza wprost do przegrzewania się samochodu to mogą wpływać negatywnie na wydajność układu chłodzenia.

Postępowanie wg. wyżej wymienionych zasad powinno zapewnić tobie i twojemu samochodowi właściwe chłodzenie, wydłużyć okres prawidłowej eksploatacji i zapobiec niespodziewanym awariom.

Opracował na podstawie materiałów branżowych:
mgr Grzegorz Żywczak

Do spisu treści